Daniel J Pipes

The Middle East Forum

The Middle East Forum (http://www.meforum.org), een denktank, werkt aan het definiëren en ondersteunen van Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten. Het Forum is opgericht in 1990 en werd onafhankelijk in 1994.

Informatie betreffende lidmaatschap en belastingaftrekbare donaties kan hier gevonden worden..

De Doelstelling van de MEF

Het Forum is van mening dat de Verenigde Staten vitale belangen in de regio heeft, en gelooft in het bijzonder in sterke banden met Israel, Turkije en andere democratieën wanneer die opkomen; werkt voor mensenrechten in de regio; streeft een stabiele toevoer en lage prijs van olie na; en ondersteunt vreedzame oplossingen van regionale en internationale conflicten.

MEF ziet de regio, met haar overdaad aan dictaturen, radicale ideologieën, existentiële conflicten, grensgeschillen, politiek geweld en massavernietigingswapens als een bron van problemen voor de Verenigde Staten. Wij dringen daarom aan op actieve maatregelen teneinde Amerikanen en hun bondgenoten tegen deze gevaren te beschermen.

Om dit te bereiken probeert het Forum bij te dragen aan de vorming van het intellectuele klimaat waarin Amerika's buitenlandse politiek wordt ontwikkeld, door op een toegankelijke manier sleutelzaken te bespreken voor een opgeleid publiek..

Onze Stem

Medewerkers van het MEF verschijnen tientallen keren per jaar op radio en televisie, zorgen regelmatig voor informatie en achtergrondinterview voor de media en schrijven artikels en boeken. Ze treden op in Amerikaanse talkshows, de BBC, Al-Jazeera, Canadese, Franse en Japansee televisie etc. Ze publiceren in alle grote kranten in de V.S en daarnaast in vele Europese, Midden-Oosterse en Oost-Aziatische kranten. Ook informeren Forum-medewerkers hoogwaardigheidsbekleders van de regering, getuigen ze voor het Congres, en doen research voor het Ministerie van Defensie en andere autoriteiten.

De Middle East Quarterly
Onder redactie van Michael Rubin

De Middle East Quarterly is een uitgesproken, scherp, en controversieel tijdschrift onder redactie van Michael Rubin. Het omvat 96 pagina's waarin feiten en argumenten aangereikt worden om de complexiteiten van het Midden-Oosten beter te begrijpen. Vanaf het moment van oprichting in 1994 heeft de Quarterly invloed gehad op Washington - het blad motiveerde Buitenlandse Zaken hun beleid te herzien, hielp lobbyisten hun argumenten kracht bij te zetten op Capitol Hill, en leverde speechwriters doordachte ideeen aan. In de academische wereld biedt de Quarterly een welkom tegenwicht aan het vele materiaal dat dwangmatig de V.S en Israel aanvalt. Het tijdschrift wil meewerken aan politieke beleidsvorming en richt zich zowel op het leveren van belangrijke aktuele informatie aan specialisten als op het informeren van het algemene publiek. U vindt exclusieve interviews, baanbrekende studies, en scherpzinnig commentaar op hedendaagse thema's, van politiek tot economie tot cultuur.

Het tijdschrift heeft positieve reacties gekregen van publicaties als de Boston Globe, Chronicle of Higher Education, Forward, Near East Report, New Republic, New York Times en Philadelphia Inquirer. Een verdere aanwijzing dat artikels in de Quarterly inderdaad bijdragen aan het definieren van het debat, is dat ze worden herdrukt in kranten en tijdschriften als de Baltimore Sun, Los Angeles Times, Miami Herald Tribune, National Review, Turkish Times, Wall Street Journal, en de Washington Post, alsook in Canada, Europa, en het Midden-Oosten.

Alle materiaal op deze site ©1968 - 2024 Daniel Pipes.